HÁZIREND

Kék-tó Családi Horgász és Szabadidő part

Készült a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről, és a Kék-tó Strand Üzemeltetési Szabályzatának előírásai, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján.

A strand bármely vendége a strand területére történő belépéssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi házirendet. A gépjármű parkolót, a strandot és a területen található sportpályákat, napozó területeket, játszóteret minden vendég csak saját felelősségére használhatja!

A strand üzemeltetője és a személyzete mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítva legyen a vendégek kulturált és nyugalmas pihenése. Gondoskodik az egészségügyi, balesetvédelmi, személyi, tulajdonvédelmi előírások érvényesítéséről. Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat a strand dolgozói soron kívül mielőbb megszüntetik. Ha az azonnali megszüntetés nem lehetséges, akkor a veszélyes terület a fürdőző közönség elől elzárásra kerül.

A strand területére fertőző betegek, valamint ittas, illetve kábítószeres befolyásoltság alatt álló személyek nem léphetnek be. Az ilyen személyek belépését a strand személyzete indokolás nélkül megtagadhatja. Ilyen esetben a strand személyzetével, illetve az üzemeltetővel szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet.

14 év alatti gyermek csak szülői felügyelet mellett tartózkodhat a strandon.

Fürdőzni kizárólag a strandhoz tartozó, bójákkal megjelölt, fürdésre kijelölt vízrészen szabad, a bójasoron túl úszni TILOS! A fürdésre kijelölt víz mélyvizes területeit kizárólag úszni tudó személyek használhatják. A strand területén ködben vagy korlátozott látási viszonyok, valamint viharos szélben, viharban, villámlás során fürdőzni szigorúan Tilos! A strand vendégei minden esetben kötelesek haladéktalanul engedelmeskedni strandfelügyelő utasításainak, beleértve azt is, amikor utasítást ad a víz elhagyására.

Baleset, rosszullét esetén a személyzetet azonnal értesíteni kell. A segítség megérkezéséig a sérültet nyugalomba kell helyezni és az elsősegélynyújtást el kell kezdeni.

A strand 09:00-19:00 óra között üzemel a látogatottság függvényében.18:00 óra után már nem fogadunk vendéget.

• A strandot csak érvényes karszalaggal rendelkező személyek használhatják, melyet kötelesek megőrizni és magukon tartani, illetve a strand személyzetének kérésére ellenőrzésre bemutatni.

• A karszalag egyszeri belépésre szolgál.

• A belépőjegy magába foglalja a sportpályák, illemhelyek térítésmentes használatát.

• A strand területére állatot bevinni - vakvezető kutya kivételével - Tilos!

• A strand területén horgászni Tilos!

• A strand területén, a plázson és a füves napozórészeken a dohányzás Tilos!

• A strandnak a vendégektől szalaggal elzárt területein tartózkodni Tilos!

• Napernyőt kizárólag a homokos parton lehet leszúrni, a füves részen az erre kialakított hüvelyekbe lehet elhelyezni, egyéb területeken a vakond háló megóvása érdekébent Tilos!

• Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!

• A strand területén a nyílt láng használata, tűzrakás Tilos!

• Az strand területén szemetelni, rágógumit, cigarettacsikket eldobni szigorúan Tilos. Kérjük a vendégeket, hogy a szemetet a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezzék el. Törött üveg vagy más, sérülés okozására alkalmas tárgy észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a strand személyzetét.

• A strand területén meztelenül tartózkodni, illetve meztelenül fürdőzni szigorúan Tilos!

• A közerkölcsöt, a közrendet, illetve mások nyugalmát zavaró viselkedést folytatni Tilos!

• A strand területén zene vagy rádió mások által is hallható hangerővel történő hallgatása szigorúan Tilos!

• A strand területén, illetve a strandhoz tartozó vízben vizeletet vagy székletet üríteni szigorúan Tilos! Kérjük, erre a célra az ingyenes toaletteket használják.

• Záróra után idegen személyek a strand területén nem tartózkodhatnak!

• A megváltott jegyek árát az üzemeltetőnek nincs módjában visszaszolgáltatni!

• A strandon mentőőr szolgálatot nem teljesít!

• A strand területén vizsgázott elsősegélynyújtó tartózkodik, aki balesetek/sérülések következtében a strandolók rendelkezésére áll! Az elsősegélynyújtó hely a bejáratnál a személyzeti helységben található.

A házirend szabályainak be nem tartása, vagy megbotránkoztató magatartást esetén, illetve szándékos anyagi kár okozás során a strand személyzete egy alkalommal felhívja a vétkes személy figyelmét a szabályok betartására. A szabályok ismételt megszegése esetén a strand személyzete felszólítja a vétkes személyt a strand területének elhagyására. A strand személyzete szükség esetén rendőri segítséget kér a vétkes személy eltávolítása érdekében. A strand személyzetének szóbeli vagy fizikai bántalmazása esetén a strand személyzete mérlegelés nélkül rendőri segítséget kér.

A strand házirendjét megsértő személy a strand területéről azonnali hatállyal kitiltható!

A zuhanyzókat és mosdókat az üzemeltető a 9:00 és 19:00 között tartja nyitva, ez idő alatt a mellékhelyiségek használata a strand vendégei számára díjmentes.

A strand területére gépjárművel behajtani és közlekedni – a mozgáskorlátozott személyek legfeljebb egy személy közlekedésére alkalmas motorral hajtott, valamint a személyzet járművei kivételével – szigorúan tilos.

Kerékpárral, rollerrel, segway-el és egyéb járművel közlekedni csak a közlekedő úton a kijelölt tároló eléréséig lehet. A gyalogúton, járdán járművel közlekedni Tilos!

COVID-19 járványügyi helyzet miatt bevezetett előírások

A Kék-tó strandon a hatályos előírások teljes összhangban állnak a 2020. május 19-én a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott “ÚTMUTATÓ A TERMÉSZETES FÜRDŐHELYEK ÜZEMELTETÉSÉRŐL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL” dokumentummal. A strand házirendje a teljesség igénye nélkül a legfontosabb intézkedéseket gyűjtötte ki, kérjük, hogy az alapos tájékozódás érdekében érdekében keresse fel az NNK ide vonatkozó oldalát.

- A strand területére lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutató vendégek nem látogathatják.

- A fürdőzés után szappanos zuhanyzás javasolt.

- A mosdók használatát követően az alapos szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés elengedhetetlen.

- Sorban állás helyszínein (pénztár, büfé) a padlón 1,5 méteres távolságokat színes ragasztószalaggal, illetve beton krétával jelöljük. Kérjük, hogy sorban álláskor ezekhez igazodva álljanak vendégeink, tartva egymástól a távolságot. Amennyiben lehetséges (pl. büfé), a családokat és csoportokat egy személy képviselje.

- A strandra történő belépéskor, valamint a mosdóhelyiségekben, és a büfé előtt kézfertőtlenítő lehetőséget biztosítunk.

- A büfé előterében az asztalok úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a kellő 2 méteres védőtávolság biztosítva legyen.

- A napozórészen a kellő védőtávolságot megtartva helyezkedjenek el egymástól, amennyiben nem egy család tagjai.

A strand használatának általános szabályai

- A strand állapotának, illetve a strandhoz tartozó víz minőségének megőrzése érdekében bármilyen folyadékot kiönteni – tiszta víz kivételével – szigorúan tilos. A fel nem használt ivásra szánt folyadékokat kérjük, öntsék a toalettekbe.

- A tó vizébe szennyező, mérgező, kábító anyag bejuttatása Tilos!

- A vízminőség megóvása érdekében fürdés előtt használják a zuhanyzót.

Vagyonvédelmi szabályok

- A strand területére bevitt értéktárgyakért, valamint kerékpárokért a strand személyzete, illetve az üzemeltető felelősséget nem vállal, velük szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet. Saját tárgyaik, eszközeik biztonságáról és védelméről kérjük, gondoskodjanak, azokat ne hagyják őrizetlenül. A strand területén a személyes tárgyak, eszközök őrizetlenül hagyása, illetve tárolása ideiglenesen sem ajánlott.

- A strand területén térfigyelő kamerák vannak elhelyezve. A kamerák felvételeit a hatályos adatkezelési szabályoknak megfelelően kezeljük. A felvételek szabálysértés vagy bűncselekmény esetén a hatóságok számára bizonyítékként felhasználhatók.

- A strand területén talált tárgyakat kérjük a pénztárnál leadni. Elveszett tárgyakkal kapcsolatban a pénztárnál lehet érdeklődni.

Balesetvédelmi szabályok

- A strand vendégei kötelesek a strand berendezési tárgyait, eszközeit, felszereléseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból adódó balesetekért a strand személyzete, illetve az üzemeltető felelősséget nem vállal, velük szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet. A strand területén nehéz, törékeny, vagy sérülést okozó tárgyak eldobása szigorúan tilos.

- A strand területén a labdajáték – az erre kijelölt sportpályákon kívül – szigorúan tilos, ide értve a labdarúgást és a röplabdát is. A strand területén pingpongozni, tollaslabdázni, frizbizni, illetve a vízben strandlabdázni csak megfelelő körültekintéssel, mások nyugalmának és testi épségének zavarása nélkül szabad.

A part menti kövezett sétány nedves állapotában csúszós lehet, ezért kérjük kiemelt körültekintéssel, lehetőleg papucsban közlekedjenek rajta.

- A strand területén előforduló rovarcsípések esetén forduljanak a szakszemélyzethez.

- Baleset esetén elsősegélynyújtó felszerelések, kötszerek a strandfelügyelőnél hozzáférhetőek. Rosszullét esetén a kiképzett személyzet elsősegélyt nyújt a betegnek. A strandszemélyzet a hatályos jogszabályok alapján semmilyen gyógyszert nem adhat a betegnek. Súlyosabb rosszullét esetén a Dunaharaszti Város Orvosi Ügyelete hívható a 06-24/370-304-es telefonszámon, a mentők a 112-es számon.

Kérjük Vendégeinket, hogy a Házirendben foglaltak betartásával segítsék a strand kulturált és rendeltetésszerű használatát! Önöknek építettük újítottuk és szépítettük a partot, ezért kérjük, tiszteljenek meg bennünket azzal, hogy óvják és vigyázzák a tó vizét, a strand területét és a sporteszközöket, hogy minél többen élvezhessék és használhassák azokat.

Tartalmas időtöltést és kellemes pihenést kívánunk minden kedves vendégünknek!

Köszönjük, és újra visszavárjuk!

Dunaharaszti, 2021. június 11.

Strandbelépő jegy árak
2023.

Felnőtt napijegy 2.500 Ft.

Ifjúsági és 65. éven felüli napijegy 1.500 Ft.

  • (15. életévét már betöltött és a 18. életévében lévő, valamint 65. éven felüli személyek részére)

Gyermek napijegy 1.000 Ft.

  • (6. életévét betöltött, de a 15. életévét még be nem töltött gyermekek részére)

6. éven aluli gyermekeknek ingyenes a belépés

Családi napijegy 6.000 Ft.

  • ( két 18. éven felüli, és egy, vagy kettő 14. éven aluli gyermek részére)

Délutáni felnőtt belépőjegy 1.300 Ft.

  • ( Keddtől péntekig 15:00 óra után záróráig)

Napernyő és 2 db napozóágy napi díja 2.500 Ft.

Fizetés csak készpénzben, Szép kártyát nem tudunk elfogadni!

Nyitvatartási idő

Június – Szeptember 15. között

9:00 – 19:00 óra

Hétfő: szünnap

Pénztárzárás 18:00 óra

ÉTELEK

BURGER

CLASSIC 2.500 Ft.

BACON 2.950 Ft.

SAJTOS 2.950 Ft.

DUPLA HAMBURGER 3.500 Ft.

CSIRKE BURGER 2.950 Ft.

SAJTOS CSIRKE BURGER 3.250 Ft.

GRILL KOLBÁSZ

KOLBÁSZ+KENYÉR, MUSTÁR, SAVANYÚ 2.800 Ft.

HEKK

650 Ft./10DKG

ROSTON CSIRKEMELL

ROSTON CSIRKE KÖRETTEL 3.500 Ft.

ROSTON CSIRKE KÖRETTEL 2.950 Ft.

ROÁNTOTT SAJT KÖRETTEL 2.950 Ft.

KÖRETEK

ÉDESBURGONYA 1.500 Ft./ADAG

HASÁBBURGONYA 1.200 Ft./ADAG

KEVERT SALÁTA 1.500 Ft./ADAG

ITALOK

RÖVID ITALOK

BAILEY’S 1.800 Ft.

BACARDI 1.800 Ft.

BALLANTINES 1.800 Ft.

FINLANDIA 1.800 Ft.

GREY GOOSE 2.000 Ft.

HENDRICK’S 2.000 Ft.

JACK DANIELS 1.800 Ft.

JAGERMEISTER 1.800 Ft.

KALUMBA 1.800 Ft.

CAPTAIN MORGAN 1.800 Ft.

ÜDÍTŐK 0,5 L

COCA COLA 600 Ft.

SZENTKIRÁLYI 350 Ft.

SZÖRPÖK 500 Ft.

SZÓDA 0,1 DL 50 Ft.

CSAPOLT SÖRÖK- 0,5 L

BORSODI 800 Ft.

STAROPRAMEN 800 Ft.

BELLE-VUE, meggysör 1.500 Ft.

KÁVÉ

PRESSZÓ 600 Ft.

RISTRETTO 600 Ft.

HOSSZÚ KÁVÉ 800 Ft.

CAPPUCCINO 800 Ft.

LATTE 990 Ft.

FLAT WHITE 990 Ft.

FJEGES KÁVÉ 1.500 Ft.

TEA

FEKETE 600 Ft.

ZÖLD 600 Ft.

BARACKOS 600 Ft.

Sporteszközök bérlésének szabályzata

• A strandunkon található ping-pong asztal, röplabda- és focipálya díjmentesen igénybe vehető.

• Az ezekhez szükséges eszközöket (ping-pong ütő, röplabda, focilabda) a pénztárból tudják kikérni hatósági igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány) leadásával.

• A kiadott eszköz csak rendeltetésének megfelelően használható.

• Igazolványukat az eszköz sérülésmentes és hiánytalan leadásakor adjuk vissza.

• A nem rendeltetésszerű használatból (pl. rongálásból) eredő károk megfizetése a leadott igazolvány tulajdonosát terheli.

Az eszközök használata során, kérjük ne zavarják a többi vendéget a pihenésben!

Jó sportolást kívánunk!

Nyitvatartási idő

Június – Szeptember 15. között

9:00 – 19:00 óra

Hétfő: szünnap

Megközelíthetőség

A Dunaharaszti Kék-tó Horgász és Szabadidő part Dunaharaszti és Alsónémedi között található. tömegközlekedéssel nehéz megközelíteni, így ajánlott jármű a gépkocsi, motorkerékpár, kerékpár.

Budapest irányából Dunaharasztiba érve a Coca-cola gyár után lévő jelzőlámpánál kell balra fordulni, és 2,2 km-et jönni Alsónémedi irányába. A tó ebben az esetben a baloldalon lesz látható.

Alsónémediből Dunaharaszti irányába a települést elhagyva szinte már látszik a tó az mintegy 800 métert követően jobbra található.

A parkolóban halszálkás parkolási rendszer van kialakítva annak érdekében, hogy a lehető legtöbb autó elférjen. A parkolás ingyenes, a parkoló nem őrzött. A parkoló autókban hagyott értékekért, keletkezett károkért a hasznosító felelősséget nem vállal.

Kapcsolat

Megközelités